top of page

Νόμος 991/1979 για την άδεια άσκησης επαγγέλματος

του Ψυχολόγου

 

«Η άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο της ειδικής αδείας γι’ αυτό, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Ο Ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της Επιστήμης της Ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή τους» (Άρθρο 1, παράγραφος 1), και επιπροσθέτως: «Οποιοσδήποτε ασκεί το επάγγελμα του Ψυχολόγου και με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί τον τίτλο του Ψυχολόγου σε επαγγελματικές ή επιστημονικές δραστηριότητες, χωρίς την άδεια των διατάξεων αυτού του νόμου τιμωρείται όπως ορίζει το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα, από άλλη διάταξη», (Άρθρο 12, υπό τον τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»).

 

Με βάση τις διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας [Νόμος 991/1979, Φ.Ε.Κ. 278, τ. Α΄, 20.12.1979, «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2646/1998, Φ.Ε.Κ. 236, τ. Α΄, 20.10.1998, «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»], προσδιορίζεται ρητώς ότι: «Για την χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου απαιτείται ο ενδιαφερόμενος να έχει πτυχίο σπουδών Τμήματος Ψυχολογίας».

Τα Τμήματα Ψυχολογίας οι σπουδές των οποίων οδηγούν στην απόκτηση Πτυχίου Ψυχολογίας είναι:

 

Με την παραπάνω κατηγορία εξομοιώνονται:

α) Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών Ομοταγών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, με αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους –ως ισοτίμων και αντιστοίχων προς τους απονεμόμενους από τα Τμήματα Ψυχολογίας των ημεδαπών Α.Ε.Ι.-, από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., και

β) Όσοι έχουν λάβει σχετική βεβαίωση αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοτιμίας των τίτλων σπουδών τους και των βεβαιώσεων εργασίας σε άλλο Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε,), του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

bottom of page