Έρευνες - Ανακοινώσεις σε Συνέδρια

 

2014

«The use of metaphors in the counselling process»

38o Συνέδριο του European Association for Neuro-Linguistic Psychotherapy (EANLPt), Αθήνα

2013

«Γνωστικά σχήματα και η συσχέτισή τους με δημογραφικούς παράγοντες»

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Αλεξανδρούπολη

2011

2010

2008

«Stress, burnout & job satisfaction of Air Traffic Controllers in Athens: A comparative research» 12o Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ψυχολογίας, Κωνσταντινούπολη

«Οι ιστορίες που αφηγούνται τα παιδιά σχολικής ηλικίας για την οικογένειά τους»
3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Ρέθυμνο
«Can work values and career orientations predict the final choice of workplace?»
29ο Διεθνές Συνέδριο Ψυχολογίας, Βερολίνο
 

Δημοσιεύσεις

 

2008

Kefalidou, D.-M. (2008). «Can work values and career orientations predict the final choice of workplace?». International Journal of Psychology, Vol. 43 (3/4), (p.p. 229).